Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:58
-00:49:47
+00:27:29
5873 961
247 / 501
-00:32:14
+00:19:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii