Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:16
-00:41:29
+00:35:47
9524 2688
367 / 476
-00:31:40
+00:33:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii