Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:57
-00:30:48
+00:46:28
11526 3934
432 / 446
-00:30:47
+00:39:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii