Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:45:21
+00:31:55
8107 1929
414 / 592
-00:23:22
+00:24:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii