Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:42
-00:47:03
+00:30:13
7344 1573
262 / 476
-00:37:14
+00:27:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii