Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:26
-00:47:19
+00:32:40
4760 4127
144 / 197
-00:42:55
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii