Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:25
-01:00:20
+00:16:56
1096 1043
49 / 593
-00:45:36
+00:10:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii