Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:06:48
-00:39:57
+00:37:19
10010 7047 9
498 / 593
-00:25:13
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii