Mateusz Namura-Ochalski

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:32
-00:49:13
+00:28:03
6168 5089 6 7
265 / 501
-00:31:40
+00:20:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii