Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:19
-00:44:26
+00:32:50
8497 6379
42 / 55
-00:19:56
+00:23:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii