Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:39
-00:40:06
+00:37:10
9970 2945
383 / 476
-00:30:17
+00:34:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii