Ewa Pokarowska

Better Body Studio
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:02
-00:40:08
+00:33:42
6311 1654
K30 : 812
15
276 / 372
-00:24:15
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii