Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:00
-00:51:54
+00:29:02
5225 1080
205 / 356
-00:24:10
+00:22:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii