Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:20
-00:30:25
+00:46:51
11556 7605
110 / 111
-00:03:08
+00:38:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii