Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:28
-00:34:17
+00:42:59
11173 3699
449 / 476
-00:24:28
+00:40:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii