Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:42
-00:43:12
+00:37:44
7652 5271
52 / 59
-00:12:54
+00:27:58
01:11:17
-00:35:28
+00:41:48
10994 7411
63 / 66
-00:25:48
+00:29:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii