Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:08
-00:39:37
+00:37:39
10098 3024
155 / 183
-00:19:44
+00:34:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii