Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:05
-00:43:40
+00:33:36
8786 6518
97 / 133
-00:19:01
+00:23:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii