Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:52
-00:51:53
+00:25:23
4794 612
167 / 476
-00:42:04
+00:22:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii