Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:48
-00:30:57
+00:46:19
11520 3930
87 / 94
-00:07:22
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii