Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:43:05
+00:34:11
8996 2385
339 / 476
-00:33:16
+00:31:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii