Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:39
-00:40:06
+00:37:10
9968 2944
510 / 592
-00:18:07
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii