Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:49
-00:44:56
+00:32:20
8271 6261
83 / 111
-00:17:39
+00:23:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii