Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:30
-00:43:15
+00:34:01
8932 6580
13 / 27
-00:13:25
+00:16:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii