Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:26
-00:49:28
+00:31:28
6108 1486
239 / 356
-00:21:44
+00:24:38
01:07:18
-00:39:16
+00:37:41
7234 1497
264 / 306
-00:10:12
+00:28:17
01:01:39
-00:46:36
+00:31:46
4286 599
176 / 255
-00:38:40
+00:24:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii