Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:26
-00:36:19
+00:40:57
10853 3491
431 / 476
-00:26:30
+00:38:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii