Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:16
-00:45:29
+00:31:47
8050 1901
289 / 476
-00:35:40
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii