Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:07
-00:28:38
+00:48:38
11655 4018
466 / 476
-00:18:49
+00:45:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii