Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:55
-00:45:50
+00:31:26
7885 1809
281 / 476
-00:36:01
+00:28:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii