Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:30
-00:34:15
+00:43:01
11177 3701
112 / 120
-00:16:42
+00:39:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii