Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:58
-00:32:47
+00:44:29
11357 3819
457 / 476
-00:22:58
+00:41:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii