Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:04
-00:48:11
+00:30:11
3914 3421
142 / 256
-00:48:11
+00:22:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii