Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:03
-00:41:42
+00:35:34
9459 2651
364 / 476
-00:31:53
+00:32:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii