Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:57
-00:53:48
+00:23:28
3815 3435
44 / 133
-00:29:09
+00:12:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii