Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:52
-00:44:02
+00:36:54
7461 5198
74 / 80
-00:16:11
+00:28:16
00:56:54
-00:49:51
+00:27:25
5827 4887
83 / 121
-00:21:44
+00:18:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii