Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:29
-00:43:16
+00:34:00
8926 2349
355 / 461
-00:25:41
+00:24:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii