Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:03
-00:33:42
+00:43:34
11254 3753
85 / 94
-00:10:07
+00:31:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii