Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:07
-00:26:38
+00:50:38
11735 7660
469 / 476
-00:16:49
+00:47:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii