Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:25
-00:35:20
+00:41:56
11022 3603
443 / 476
-00:25:31
+00:39:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii