Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:33
-00:46:21
+00:34:35
6937 4998
278 / 356
-00:18:37
+00:27:45
00:54:39
-00:53:36
+00:24:46
2379 2167
101 / 255
-00:45:40
+00:17:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii