Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:06
-00:40:39
+00:36:37
9814 2854
374 / 476
-00:30:50
+00:33:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii