Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:22
-00:39:23
+00:37:53
10178 7108
57 / 66
-00:29:43
+00:25:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii