Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:34
-00:36:11
+00:41:05
10878 3508
436 / 476
-00:26:22
+00:38:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii