Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:24
-00:46:21
+00:30:55
7659 5952
88 / 133
-00:21:42
+00:20:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii