Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:48
-00:56:57
+00:20:19
2341 2188
23 / 133
-00:32:18
+00:09:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii