Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:42:39
+00:38:17
7758 2438
137 / 168
-00:14:34
+00:35:31
01:13:14
-00:33:31
+00:43:45
11280 3768
173 / 183
-00:13:38
+00:40:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii