Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:18
-00:38:27
+00:38:49
10414 3218
407 / 476
-00:28:38
+00:36:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii