Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:44:44
+00:32:32
8367 2053
304 / 476
-00:34:55
+00:29:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii