Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:13
-00:45:32
+00:31:44
8025 1884
288 / 476
-00:35:43
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii