Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:33
-00:36:12
+00:41:04
10872 3504
434 / 476
-00:26:23
+00:38:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii